Quản lý quỹ Thăng Long bị kiểm soát đặc biệt

07-07-2017 16:37:01+07:00
07/07/2017 16:37 0
  •  

Quản lý quỹ Thăng Long bị kiểm soát đặc biệt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa quyết định đưa CTCP Quản Lý Quỹ Thăng Long (TLCF) vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Thời gian kiểm soát đặc biệt từ 06/07 đến 06/11/2017.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc TLCF có trách nhiệm tuân thủ các quy định nhằm khắc phục tình trạng bị kiểm soát đặc biệt theo quy định của Bộ Tài chính./.

×
vietstock logo
Về đầu trang