logo

VFM đăng ký mua 1.5 triệu ccq VFMVF1, VFMVF4

05-07-2017 15:59:23+07:00
05/07/2017 15:59 0
  •  

VFM đăng ký mua 1.5 triệu ccq VFMVF1, VFMVF4

CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM) đăng ký mua 1 triệu ccq (4.35%) của Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VFMVF1) và 500,000 ccq (2%) của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam (VFMVF4).

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 10/07 đến 08/08/2017 thông qua hệ thống giao dịch chứng chỉ quỹ mở của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

Trước đó, VFM đăng ký thoái toàn bộ 2.33% vốn VFMVF1 (gần 600,000 ccq), 6.81% vốn VFMVF4 (hơn 1.55 triệu ccq) và bán bớt 3.47% vốn E1VFVN30 (1.5 triệu ccq) từ 27/06 đến 26/07/2017 nhằm thanh hoán khoản đầu tư nhưng chỉ bán thành công lần lượt 200,000 ccq VFMVF1, 400,000 ccq VFMVF4 và 1.5 triệu ccq E1VFVN30./.

×
vietstock logo
Về đầu trang