logo

VSM: Điều chỉnh giảm mạnh kế hoạch lãi xuống 5.5 tỷ đồng

14-07-2017 13:24:07+07:00
14/07/2017 13:24 0
  •  

VSM: Điều chỉnh giảm mạnh kế hoạch lãi xuống 5.5 tỷ đồng

ĐHĐCĐ bất thường của CTCP Container Miền Trung đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch năm 2017 với doanh thu 120 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 5.5 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 10-15%. Còn cổ tức 2016 là 12%.

Trong khi đó, quý 1/2017, VSM thực hiện được 27.9 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.9 tỷ đồng lãi sau thuế.

Được biết, theo kế hoạch trước đó, VSM đặt mục tiêu doanh thu thuần 125 tỷ đồng, tăng 4% so mức 120 tỷ của năm 2016. Lợi nhuận sau thuế 9.6 tỷ đồng, bằng với năm trước. Cổ tức 15-20%./.

×
vietstock logo
Về đầu trang