ACB: Lãi sau thuế quý 2 hơn 500 tỷ đồng

02/08/2017 15:280
  •  

ACB: Lãi sau thuế quý 2 hơn 500 tỷ đồng

Trong quý 2/2017, Ngân hàng TMCP Á Châu (HNX: ACB) đạt lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 500 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần hợp nhất của Ngân hàng trong quý 2/2017 đạt gần 2,020 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng trưởng 31% lên 293 tỷ đồng. ACB mang về khoản lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 326 tỷ đồng (phần lớn là hoàn nhập dự phòng rủi ro) trong khi quý 2/2016 báo lỗ 276 tỷ đồng.

Ngân hàng ghi nhận chi phí hoạt động trong kỳ ở mức 1,748 tỷ đồng, tăng gần 50% so với quý 2/2016. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của ACB cao gấp 2.6 lần cùng kỳ với gần 360 tỷ đồng.

Kết quả lợi nhuận sau thuế của Ngân hàng đạt hơn 500 tỷ đồng, tăng 42% so với quý 2/2016. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lãi sau thuế của ACB cũng tăng trưởng 43% lên 980 tỷ đồng.

Tính đến 30/06/2017, cho vay và tiền gửi khách hàng tại ACB tăng 11.1% so với đầu năm lên lần lượt 181,613 tỷ và 230,186 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng tăng từ 0.88% lên 1.11%. Tài sản có khác ở mức 7,130 tỷ đồng, trong đó dự phòng rủi ro 1,171 tỷ đồng./.

×
vietstock logo
Về đầu trang