FSC đã thoái hết 11.49% vốn MCC

22/08/2017 14:561
  •  

FSC đã thoái hết 11.49% vốn MCC

CTCP Chứng khoán Đệ Nhất (FSC) đã bán hết 572,740 cp CTCP Gạch Ngói Cao Cấp (HNX: MCC).

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán Đệ Nhất
- Mã chứng khoán: MCC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 572,740 CP (tỷ lệ 11.49%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Thiện Thể
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 301,075 CP (tỷ lệ 6.04%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 572,740 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 572,740 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 15/08/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 17/08/2017./.

×
vietstock logo
Về đầu trang