MCC: Ủy viên HĐQT trở thành cổ đông lớn, FSC lại muốn thoái hết 11.49% vốn

21/08/2017 13:550
  •  

MCC: Ủy viên HĐQT trở thành cổ đông lớn, FSC lại muốn thoái hết 11.49% vốn

Ông Trần Thiện Thể - Ủy viên HĐQT CTCP Gạch ngói Cao Cấp đã mua 300,000 cp và chính thức trở thành cổ đông lớn. Trong khi đó, Chứng khoán Đệ Nhất (FSC) lại đăng ký thoái hết 572,740 cp, tương ứng 11.49% vốn MCC.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thiện Thể

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT

- Mã chứng khoán: MCC

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,075 CP (tỷ lệ 0.02%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300,000 CP

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 300,000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 301,075 CP (tỷ lệ 6.04%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 08/08/2017

- Ngày kết thúc giao dịch: 15/08/2017.

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Chứng khoán Đệ Nhất

- Mã chứng khoán: MCC

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 572,740 CP (tỷ lệ 11.49%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Thiện Thể

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1,075 CP (tỷ lệ 0.02%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 572,740 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Thoái vốn

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/08/2017

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 13/09/2017./.

×
vietstock logo
Về đầu trang