logo

Saigon Capital lỗ ròng nửa đầu năm gần 590 triệu đồng

25-08-2017 13:30:44+07:00
25/08/2017 13:30 0
  •  

Saigon Capital lỗ ròng nửa đầu năm gần 590 triệu đồng

6 tháng đầu năm 2017, doanh thu thuần tăng gấp đôi nhưng chi phí hoạt động kinh doanh và giá vốn cũng tăng tương ứng, đi cùng với việc phải chịu khoản phạt do vi phạm hành chính khiến CTCP Quản lý quỹ Sài Gòn (Saigon Capital) lỗ ròng nửa đầu năm gần 590 triệu đồng.

Cụ thể, doanh thu thuần nửa đầu năm 2017 hơn 1.2 tỷ đồng, gấp 2.4 lần cùng kỳ năm 2016 chủ yếu nhờ ghi nhận thêm doanh thu từ phí giao dịch chuyển đổi và bán cổ phiếu (hơn 1 tỷ đồng). Tuy nhiên, chi phí phát sinh của các dịch vụ đã cung cấp cũng tăng tương ứng.

Hoạt động tài chính mang về doanh thu hơn 702 triệu đồng nhờ lãi tiền gửi ngân hàng, cùng kỳ chỉ đạt 161 triệu đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 14% xuống 1.3 tỷ đồng khiến lợi nhuận thuần bớt lỗ so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, do bị phạt vi phạm hành chính, Công ty phát sinh thêm khoản lỗ khác 155 triệu đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017, Saigon Capital lỗ tổng cộng gần 590 triệu đồng, cùng kỳ lỗ 732 triệu đồng.

Được biết, giữa tháng 6/2017, UBCKNN đã phạt Saigon Capital 70 triệu đồng do công bố chậm hàng loạt thông tin BCTC các quý năm 2015, 2016; BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2016; Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính soát xét tại thời điểm 30/06/2016; BCTC kiểm toán năm 2015, 2016; Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán tại ngày 31/12/2015 và ngày 31/12/2016; việc giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của công ty; Điều chỉnh Giấy phép hoạt động; về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị; về việc bổ nhiệm bà Lê Thu Minh là Tổng Giám đốc; về việc thông qua giao dịch với Công ty TNHH Tình Nguyện Xanh.

Đồng thời, Công ty cũng bị phạt 85 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính không đảm bảo cơ cấu nhân sự tại bộ phận Kiểm soát nội bộ (Bộ phận Kiểm soát nội bộ chỉ có nhân viên chuyên môn nghiệp vụ về kế toán nhưng không có nhân viên chuyên môn nghiệp vụ về luật).

Hiện trên website của Công ty đã công bố một số các báo cáo nói trên như Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính soát xét tại thời điểm 30/06/2016; BCTC kiểm toán năm 2015, 2016; quyết định bổ nhiệm bà Lê Thu Minh làm Tổng Giám đốc; thay đổi thành viên Hội đồng quản trị;...

Tính đến cuối tháng 6/2017, các khoản tương đương tiền của Saigon Capital ghi nhận 10 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 500 triệu đồng đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 44% xuống 14 tỷ đồng.

Danh mục đầu tư đến cuối quý 2/2017 của Công ty chỉ có 7.3 triệu cp HNG, tương ứng giá trị 78.5 tỷ đồng. Hồi đầu năm 2017, danh mục đầu tư chỉ bao gồm 433,000 trái phiếu với giá trị hơn 870.4 tỷ đồng./.

×
vietstock logo
Về đầu trang