Techcombank đã chi hơn 4,000 tỷ đồng mua lại 19.4% vốn làm cổ phiếu quỹ từ HSBC?

16/08/2017 10:272
  •  

Techcombank đã chi hơn 4,000 tỷ đồng mua lại 19.4% vốn làm cổ phiếu quỹ từ HSBC?

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố đã mua 172,353,345 cp làm cổ phiếu quỹ với giá bình quân 23,445 đồng/cp, tương đương giá trị hơn 4,000 tỷ đồng.

* Cổ đông ngoại rút lui và khoảng trống bỏ ngỏ tại ngân hàng Việt

Khối lượng này đúng bằng toàn bộ lượng cổ phiếu mà Ngân hàng Hong Kong Thượng Hải (HSBC) nắm giữ trước đó tại Techcombank, tương đương 19.41% vốn.

Cách đó không lâu, Techcombank đã thông qua đề xuất mua lại cổ phần từ các cổ đông hiện hữu với số lượng dự kiến 221,951,968 cp, tương đương 25% tổng số cổ phần đang lưu hành. Theo phương án mua lại cổ phần làm cổ phiếu quỹ theo hình thức chào mua công khai, HSBC dự kiến có thể thoái khoản đầu tư tại Techcombank thông qua đề nghị mua lại cổ phần. 

Tuy nhiên, theo báo cáo của Techcombank, Ngân hàng chỉ mua được 172,353,345 cp làm cổ phiếu quỹ và không mua hết số lượng đã đăng ký do chỉ có khối lượng 172,353,345 cp đăng ký bán./.

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang