UBCKNN yêu cầu CTCK Quốc tế Việt Nam ngừng giao dịch ký quỹ

07/08/2017 08:196
  •  

UBCKNN yêu cầu CTCK Quốc tế Việt Nam ngừng giao dịch ký quỹ

Ngày 04/8/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có công văn về việc ngừng hoạt động giao dịch ký quỹ chứng khoán của CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VISE).

Theo thông báo từ UBCKNN, VISE đã không duy trì điều kiện về hệ thống giao dịch phục vụ giao dịch ký quỹ, giám sát tài khoản giao dịch ký quỹ theo quy định. Do đó, UBCKNN yêu cầu Công ty ngừng ngay việc ký mới hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ, ngừng cho vay vốn để thực hiện giao dịch ký quỹ và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, UBCKNN yêu cầu Công ty dừng ký mới, dừng giải ngân hợp đồng hỗ trợ vốn có tài sản đảm bảo và tất toán các hợp đồng đã phát sinh và báo cáo UBCKNN định kỳ lộ trình tất toán./.

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang