Chứng khoán Hòa Trung VN: Hủy phát hành 1.05 triệu cp cho Chủ tịch, sẽ phát hành hơn gấp đôi cho 3 cá nhân

19-09-2017 11:30:52+07:00
19/09/2017 11:30 2
  •  

Chứng khoán Hòa Trung VN: Hủy phát hành 1.05 triệu cp cho Chủ tịch, sẽ phát hành hơn gấp đôi cho 3 cá nhân

Ngày 14/09/2017, HĐQT CTCP Chứng khoán Hòa Trung Việt Nam (OTC: HRS) đã thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành tăng vốn lên 86 tỷ đồng, thay vào đó sẽ thực hiện phát hành riêng lẻ tăng vốn lên 110.5 tỷ đồng.

* Chứng khoán Tầm Nhìn đổi tên thành Chứng khoán Hòa Trung Việt Nam

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên ngày 03/04/2017 của HRS đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ gần 1.05 triệu cổ phiếu chào bán cho Chủ tịch HĐQT ông Đoàn Mạnh Khâm. Giá chào bán 10,000 đồng/cổ phiếu, mục đích nhằm tăng vốn từ 75.5 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng. Tuy nhiên, phương án trên đã được HĐQT đề xuất hủy bỏ và thay bằng phát hành riêng lẻ cho 3 nhà đầu tư cá nhân để huy động vốn thêm 35 tỷ đồng.

Cụ thể, HRS sẽ chào bán thêm 3.5 triệu cổ phiếu mới, tương đương tỷ lệ phát hành 46.33%. Giá chào bán bằng với mệnh giá 10,000 đồng/cổ phiếu. 3 cá nhân được chào bán riêng lẻ là các ông Dìu Thín Tắc (1.5 triệu cp), Vòng Say Hùng (1 triệu cp) và Trần Thanh Hải (1 triệu cp).

Dự kiến sau phát hành, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng lên thành 110.5 tỷ đồng. Lượng vốn huy động được HRS sẽ dùng để bổ sung vốn chủ sở hữu nhằm tuân thủ yêu cầu “vốn chủ sở hữu không thấp hơn vốn pháp định”, đáp ứng các chỉ tiêu an toàn tài chính, duy trì điều kiện cấp phép cho nghiệp vụ Môi giới chứng khoán và bổ sung vào vốn lưu động của Công ty.

Đồng thời, HĐQT cũng bổ nhiệm ông Trần Tống Sáng vào chức danh Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 14/09/2017 với thời hạn 05 năm. Trước đó không lâu, ngày 19/07/2017, HĐQT HRS đã miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Trần Tống Sáng và bổ nhiệm ông Trịnh Vĩ Đạt để thay thế, cũng như chấp thuận ông Đạt là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Ngoài ra, ngày 16/06/2017, HRS cũng đã được UBCKNN chấp thuận giao dịch chuyển nhượng của ông Đoàn Mạnh Khâm và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Tầm nhìn. Theo đó, 2 cổ đông lớn này đã chuyển nhượng tổng cộng 6.8 triệu cổ phiếu HRS, tương đương tỷ lệ 90.1% vốn cổ phần sang cho 10 cá nhân; mỗi cá nhân sẽ nhận chuyển nhượng 695 nghìn cổ phiếu HRS, tỷ lệ sở hữu 9.2%./.

* Chứng khoán Tầm Nhìn: Chủ tịch cùng công ty riêng chuyển nhượng hơn 90% vốn

 

Tài liệu đính kèm:
20170918_20170918 - HZS - Bien ban hop DHDCD bat thuong ngay 14.9.2017.pdf
20170918_20170918 - HZS - CBTT Bien ban va Nghi quyet DHDCD bat thuong ngay 14.9.2017.pdf
20170918_20170918 - HZS - Nghi quyet DHDCD bat thuong ngay 14.9.2017.pdf
Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang