Công bố trễ hàng loạt tài liệu, SSN bị phạt 70 triệu đồng

14-09-2017 09:34:23+07:00
14/09/2017 09:34 0
 •  

Công bố trễ hàng loạt tài liệu, SSN bị phạt 70 triệu đồng

Ngày 12/09/2017, UBCKNN đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn (UPCoM: SSN) số tiền 70 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, SSN công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở GDCK Hà Nội và hệ thống công bố thông tin của UBCKNN không đúng thời hạn về:

 • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
 • Báo cáo thường niên năm 2015;
 • Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015, năm 2016;
 • Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường số 22/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/8/2015 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
 • Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 248/2015/NQ-HĐQT ngày 10/9/2015 về việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
 • Nghị quyết HĐQT số 88/SSN ngày 27/10/2015 về việc thay đổi danh sách nhà đầu tư dự kiến mua cổ phiếu;
 • Nghị quyết HĐQT số 32/2015/NQ-HĐQT ngày 30/12/2015 về việc mua cổ phần CTCP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Nam Tiến;
 • Về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8 và lần thứ 9;
 • Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 lần 2;
 • Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát ngày 17/6/2016;
 • Bản cung cấp thông tin của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát mới bổ nhiệm ngày 17/6/2016;
 • Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
 • Quyết định số 27/QĐ-SeaSG/2016 ngày 24/11/2016 về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc;
 • Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016./.
Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang