TIC: Quyết định hủy niêm yết cổ phiếu

28-09-2017 16:57:00+07:00
28/09/2017 16:57 0
  •  

TIC: Quyết định hủy niêm yết cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên với nội dung như sau:

Tài liệu đính kèm:
20170928_20170928 - TIC - Quyet dinh huy niem yet.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang