TIC: Thông báo hủy niêm yết đối với cổ phiếu TIC

28-09-2017 16:55:00+07:00
28/09/2017 16:55 0
  •  

TIC: Thông báo hủy niêm yết đối với cổ phiếu TIC

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu TIC của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên như sau:

Tài liệu đính kèm:
20170928_20170928 - TIC - Thong bao vv huy niem yet co phieu.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang