TIC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu

25-09-2017 17:26:00+07:00
25/09/2017 17:26 0
  •  

TIC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu như sau:

Tài liệu đính kèm:
20170925_20170925 - TIC - TB ve ngay dkcc de thuc hien quyen hoan doi co phieu.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang