Full Power: Lỗ lũy kế "khủng" 1,180 tỷ, vốn âm 293 tỷ đồng

17-10-2017 14:08:37+07:00
17/10/2017 14:08 0
  •  

Full Power: Lỗ lũy kế "khủng" 1,180 tỷ, vốn âm 293 tỷ đồng

Trong quý 3/2017, CTCP Full Power (OTC: FPC) đạt hơn 8.6 tỷ đồng doanh thu thuần, chỉ bằng 44% so cùng kỳ. Sau khi trừ các chi phí, FPC lỗ ròng 1.7 tỷ đồng, thấp hơn mức lỗ 2.9 tỷ của cùng kỳ 2016.

Lũy kế 9 tháng, chỉ tiêu doanh thu thuần cũng giảm mạnh chỉ còn 39 tỷ đồng, tương ứng lỗ ròng gần 8 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ âm 16.8 tỷ đồng).

Tại thời điểm cuối quý 3/2017, vay nợ tài chính ngắn hạn của FPC vẫn là 103 tỷ đồng như đầu kỳ. Vay nợ tài chính dài hạn không phát sinh. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn tới 326 tỷ đồng. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 234 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu âm gần 293 tỷ đồng do lỗ lũy kế tới 1,180 tỷ đồng.

Thái Hương

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang