logo

Tedi sẽ chào bán cổ phiếu quỹ cho 2 đối tác Nhật Bản

14-11-2017 11:40:58+07:00
14/11/2017 11:40 4
  •  

Tedi sẽ chào bán cổ phiếu quỹ cho 2 đối tác Nhật Bản

ĐHĐCĐ bất thường của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải (Tedi) đã thông qua phương án bán 96,000 cổ phiếu quỹ cho hai đối tác Nhật Bản.

Cụ thể, 96,000 cp (0.77% vốn) của Tedi sẽ được chào bán cho Công ty Oriental Consultants Global Co., Ltd (64,000 cp) và Công ty Trans Across VP Inc (32,000 cp). Nguyên tắc xác định giá là theo cơ sở giá bán cổ phần của Nhà nước trong đợt thoái vốn lần gần đây nhất là 15,851 đồng/cp. Theo đó, mức giá chào bán sẽ không thấp hơn 15,851 đồng/cp. Mục đích bán số cổ phiếu này của Tedi là bổ sung vốn lưu động và tái cơ cấu nguồn vốn.

Trong khi hồi tháng 9/2017, Tedi đã quyết định mua để tăng sở hữu tại hai công ty thành công ty con. Cụ thể, Tedi sẽ chào mua 78,000 USD vốn góp của Oriental và Trans Across tại Công ty Tư vấn Công trình Châu Á - Thái Bình Dương (Apeco), tương ứng 39% vốn. Đồng thời mua lại 275,000 cp, chiếm 100% vốn điều lệ tại CTCP Tư vấn Quốc tế Giao thông Vận tải (Tecico).

Được biết, giai đoạn 2017-2026, Tedi đặt mục tiêu phấn đấu doanh thu đạt 1,100 tỷ đến năm 2021 và 1,600 tỷ đến năm 2026. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu đạt 6.5% vào 2021 và 7% vào 2026. EPS đạt 3,000 đồng/cp năm 2021 và 3,500 đồng/cp năm 2026.

Tại thời điểm cuối năm 2016, CTCP Fecon (FCN) đang nắm 30.11% vốn Tedi, Oriental nắm 19.75%, ông Phạm Hữu Sơn 8.5%, còn lại là các cổ đông khác.

Hoàng Nguyên

Fili

×
vietstock logo
Về đầu trang