×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

TNT bị phạt 155 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin và quản trị công ty

10/11/2017 08:412

TNT bị phạt 155 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin và quản trị công ty

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Tài Nguyên (HOSE: TNT) do vi phạm công bố thông tin (CBTT) và vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với thành viên HĐQT và người có liên quan.

Cụ thể, TNT bị phạt tiền 70 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Theo đó, TNT báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất quý 3, 4 năm 2015; BCTC riêng và hợp nhất quý 1, 2, 3, 4 năm 2016; BCTC kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2015, 2016; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016; Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2016; về việc công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi lần thứ 12 cấp ngày 11/12/2015, lần thứ 14 cấp ngày 15/10/2016, lần thứ 15 ngày 13/01/2017, lần thứ 18 ngày 24/01/2017; Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 01/2017/NQ-TNT ngày 03/01/2017 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Gia Long đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc; Nghị quyết HĐQT số 03/2017/NQ-TNT ngày 20/1/2017 về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc…).

Ngoài ra, TNT còn bị phạt tiền 85 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với thành viên HĐQT và người có liên quan của đối tượng này (TNT đã thực hiện các giao dịch với tổ chức có liên quan với thành viên HĐQT của Công ty là CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội số 41 nhưng không có Nghị quyết ĐHĐCĐ hoặc HĐQT chấp thuận về giao dịch này).

Tổng mức phạt tiền là 155 triệu đồng.

Anh Đức

FiLi

Về đầu trang