10 cổ phiếu niêm yết giảm mạnh nhất trong năm 2017

31-12-2017 08:00:00+07:00
31/12/2017 08:00 3
  •  

10 cổ phiếu niêm yết giảm mạnh nhất trong năm 2017

Là một năm ghi dấu thành công với thị trường chứng khoán Việt Nam, tuy nhiên đối với nhiều mã cổ phiếu, 2017 lại là năm khó khăn khi giá của các mã này rớt thê thảm. Dưới đây là top 10 cổ phiếu giảm giá mạnh nhất trong năm.

1. CTCP Đầu tư và Tư vấn Hà Long (HOSE: HID)

Nhóm ngành: Xây dựng và Bất động sản

Ngành: Xây dựng nhà cửa, cao ốc

Vốn điều lệ: 316,066,210,000 đồng

Ngày niêm yết: 11/07/2016

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2017: 30,600 đồng/cp

Giá tại ngày 29/12 (Phiên cuối năm 2017): 4,150 đồng/cp

Tỷ lệ giảm: 86.44%

Khối lượng giao dịch bình quân 250 phiên: 992,780 cp/phiên

2. CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (HNX: C92)

Nhóm ngành: Xây dựng và Bất động sản

Ngành: Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng

Vốn điều lệ: 53,129,200,000 đồng

Ngày niêm yết: 19/11/2007

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2017: 37,900 đồng/cp

Giá tại ngày 29/12 (Phiên cuối năm 2017): 7,200 đồng/cp

Tỷ lệ giảm: 81%

Khối lượng giao dịch bình quân 250 phiên: 228 cp/phiên

3. CTCP Đầu tư HP Việt Nam (HNX: KDM)

Nhóm ngành: Bán buôn

Ngành: Bán buôn hàng lâu bền

Vốn điều lệ: 71,000,000,000 đồng

Ngày niêm yết: 29/03/2016

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2017: 14,000 đồng/cp

Giá tại ngày 29/12 (Phiên cuối năm 2017): 2,800 đồng/cp

Tỷ lệ giảm: 80%

Khối lượng giao dịch bình quân 250 phiên: 186,451 cp/phiên

4. CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định (HNX: DST)

Nhóm ngành: Công nghệ và thông tin

Ngành: Công nghiệp xuất bản - Ngoại trừ internet

Vốn điều lệ: 323,000,000,000 đồng

Ngày niêm yết: 16/10/2007

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2017: 31,900 đồng/cp

Giá tại ngày 29/12 (Phiên cuối năm 2017): 6,900 đồng/cp

Tỷ lệ giảm: 78.37%

Khối lượng giao dịch bình quân 250 phiên: 644,295 cp/phiên

5. CTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị (HOSE: CDO)

Nhóm ngành: Bán buôn

Ngành: Bán buôn hàng lâu bền

Vốn điều lệ: 315,049,750,000 đồng

Ngày niêm yết: 09/03/2015

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2017: 8,410 đồng/cp

Giá tại ngày 29/12 (Phiên cuối năm 2017): 2,180 đồng/cp

Tỷ lệ giảm: 74.08%

Khối lượng giao dịch bình quân 250 phiên: 584,996 cp/phiên

6. CTCP CMISTONE Việt Nam (HNX: CMI)

Nhóm ngành: Khai khoáng

Ngành: Khai khoáng (ngoại trừ dầu mỏ và khí đốt)

Vốn điều lệ: 160,000,000,000 đồng

Ngày niêm yết: 23/06/2010

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2017: 7,600 đồng/cp

Giá tại ngày 29/12 (Phiên cuối năm 2017): 2,000 đồng/cp

Tỷ lệ giảm: 73.68%

Khối lượng giao dịch bình quân 250 phiên: 101,890 cp/phiên

7. CTCP Tech – Vina (HNX: CET)

Nhóm ngành: Sản xuất

Ngành: Sản xuất khác

Vốn điều lệ: 60,500,000,000 đồng

Ngày niêm yết: 28/07/2017

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2017: 14,818 đồng/cp

Giá tại ngày 29/12 (Phiên cuối năm 2017): 4,100 đồng/cp

Tỷ lệ giảm: 72.33%

Khối lượng giao dịch bình quân 110 phiên: 79,404 cp/phiên

8. CTCP Thương mại Hà Tây (HOSE: HTT)

Nhóm ngành: Bán lẻ

Ngành: Cửa hàng hàng hóa tổng hợp

Vốn điều lệ: 200,000,000,000 đồng

Ngày niêm yết: 05/07/2017

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2017: 15,100 đồng/cp

Giá tại ngày 29/12 (Phiên cuối năm 2017): 4,450 đồng/cp

Tỷ lệ giảm: 70.53%

Khối lượng giao dịch bình quân 127 phiên: 1,069,864 cp/phiên

9. CTCP Xây dựng 1.1.6.8 (HNX: MST)

Nhóm ngành: Xây dựng và Bất động sản

Ngành: Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng

Vốn điều lệ: 180,000,000,000 đồng

Ngày niêm yết: 10/05/2016

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2017: 10,400 đồng/cp

Giá tại ngày 29/12 (Phiên cuối năm 2017): 3,400 đồng/cp

Tỷ lệ giảm: 67.31%

Khối lượng giao dịch bình quân 250 phiên: 447,738 cp/phiên

10. CTCP Chăn nuôi - Mitraco (HNX: MLS)

Nhóm ngành: Sản xuất nông nghiệp

Ngành: Chăn nuôi

Vốn điều lệ: 40,000,000,000 đồng

Ngày niêm yết: 28/12/2016

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2017: 30,855 đồng/cp

Giá tại ngày 29/12 (Phiên cuối năm 2017): 10,500 đồng/cp

Tỷ lệ giảm: 65.97%

Khối lượng giao dịch bình quân 250 phiên: 1,266 cp/phiên

Chí Kiên

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang