Cảng Quảng Ninh điều chỉnh kế hoạch 2017, giảm doanh thu nhưng lại tăng lãi trước thuế lên 87 tỷ đồng

29-12-2017 08:17:32+07:00
29/12/2017 08:17 1
  •  

Cảng Quảng Ninh điều chỉnh kế hoạch 2017, giảm doanh thu nhưng lại tăng lãi trước thuế lên 87 tỷ đồng

CTCP Cảng Quảng Ninh (OTC: CangQuangNinh) vừa công bố điều chỉnh kế hoạch năm 2017 với chỉ tiêu doanh thu giảm còn 383 tỷ đồng trong lãi trước thuế lại tăng thêm 14% lên 87 tỷ đồng.

Cụ thể, sản lượng hàng hóa thông qua dự kiến khoảng 7.25 triệu tấn, sản lượng hàng hóa xếp dỡ tương ứng cũng có 7.29 triệu tấn và số lượng tàu tiếp nhận là 321 lượt tàu. Theo đó, doanh thu dự sẽ là 383 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 87 tỷ đồng, lần lượt giảm 12% và tăng 14% so với kế hoạch được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (tổng doanh thu dự đạt 437 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tạm tính 76.5 tỷ đồng).

Được biết trong 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Công ty đạt 289 tỷ đồng, tăng 4% và chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hơn 62 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. So với kế hoạch mới, hai chỉ tiêu này lần lượt thực hiện 75% và 71%.

Phúc Mai

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang