CDO bị nhắc nhở chưa triệu tập họp ĐHĐCĐ lần 2

26-12-2017 16:33:30+07:00
26/12/2017 16:33 0
  •  

CDO bị nhắc nhở chưa triệu tập họp ĐHĐCĐ lần 2

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã có công văn chính thức nhắc nhở CTCP Tư Vấn Thiết Kế & Phát Triển Đô Thị (HOSE: CDO) vẫn chưa thực hiện triệu tập họp ĐHĐCĐ lần 2 theo quy định.

Trước đó vào ngày 27/11/2017, CDO thông báo không đủ điều kiện để tiến hành ĐHĐCĐ lần 1 do số cổ đông tham dự chỉ có khoảng hơn 31.5% cổ phần có quyền biểu quyết, không đủ đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu hợp nhất của toàn Công ty vào khoảng 27.9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 1.4 tỷ đồng, lần lượt giảm 79.6% và 94.9% so với cùng kỳ năm 2016. Theo giải trình của Ban lãnh đạo OCD, sự sụt giảm này đã được dự báo trong năm tài chính 2017.

Ngọc Cẩm

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang