CTCK Quốc tế Việt Nam vi phạm quy định về giao dịch ký quỹ chứng khoán

01/12/2017 08:510
  •  

CTCK Quốc tế Việt Nam vi phạm quy định về giao dịch ký quỹ chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VISE).

Theo đó, CTCK Quốc tế Việt Nam bị phạt tiền 150 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm quy định về giao dịch ký quỹ chứng khoán.

Cụ thể, tại một số ngày giao dịch trong năm 2017, Công ty giải ngân cho vay mới đối với một số mã chứng khoán không thuộc danh sách chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ. Công ty còn cho vay giao dịch ký quỹ đối với một số khách hàng vượt quá 3% vốn chủ sở hữu. Bên cạnh đó, VISE đã cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng và giải ngân cho vay tiền khi khách hàng không đảm bảo tỷ lệ ký quỹ duy trì.

Anh Đức

FiLi

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang