G20: Ông Nguyễn Quang Dũng trở thành cổ đông lớn

28-12-2017 11:39:42+07:00
28/12/2017 11:39 0
  •  

G20: Ông Nguyễn Quang Dũng trở thành cổ đông lớn

Ngày 20/12/2017, bằng việc mua vào thành công 1,900 cp G20 ông Nguyễn Quang Dũng đã nâng mức sở hữu hiện tại của mình lên 5%, chính thức trở thành cổ đông lớn của CTCP Đầu tư Dệt may G.Home (UPCoM: G20).

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Quang Dũng
- Mã chứng khoán: G20
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 718,100 CP (tỷ lệ 4.99%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1,900 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 720,000 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 20/12/2017.

Chí Kiên

FILI

Loading...
Tags:
×
vietstock logo
Về đầu trang