Sau cổ phần hóa, PVOil sẽ chi phối COM, CMV và thoái vốn khỏi "cục lỗ" Petec

21-12-2017 11:52:17+07:00
21/12/2017 11:52 3
  •  

Sau cổ phần hóa, PVOil sẽ chi phối COM, CMV và thoái vốn khỏi "cục lỗ" Petec

Theo phương án cổ phần hóa, trong giai đoạn 2018-2022, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil) cho biết sẽ tiến hành mua chi phối COM, CMV và thoái vốn khỏi Petec.

Cụ thể, PVOil sẽ thực hiện góp vốn vào PVOil Campuchia theo tiến độ và mua chi phối COM, CMV, giá trị đầu tư dự kiến 260 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2015, SCIC nắm 36.63% vốn CTCP Thương nghiệp Cà Mau (HOSE: CMV), còn PVOil nắm 24.26% vốn. Còn tại CTCP Vật tư Xăng dầu (HOSE: COM), tại thời điểm tháng 3/2017, PVOil đang nắm 44.79% vốn COM, còn Saigon Petro sở hữu 39.65% vốn.

Ngược lại, PVOil cũng sẽ thoái vốn tại một số công ty con, giảm tỷ lệ sở hữu xuống tối thiểu 65%. Đồng thời, PVOil sẽ tái cơ cấu vốn đầu tư tại Tổng Công ty Petec (hiện đang nắm 94.8% vốn). Petec có vốn điều lệ đăng ký là 2,600 tỷ đồng, thực góp là 2,489 tỷ đồng. PVOil sở hữu Petec tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp cuối năm 2015 là 851 tỷ đồng do hoạt động kinh doanh thua lỗ liên tục từ năm 2011 trở lại đây (lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm cuối năm 2016 âm 1,664 tỷ đồng).

Kết quả kinh doanh của Petec từ 2011-2016
Đvt: triệu đồng

Việc thoái vốn khỏi Petec sẽ cải thiện được tình hình tài chính của PVOil do không còn phải hỗ trợ và trích lập dự phòng các khoản lỗ hàng năm của đơn vị này.

PVOil kỳ vọng thông qua M&A để phát triển mạng lưới bán lẻ với 120 cửa hàng xăng dầu/năm và sản lượng bình quân 120m3/CHXD/tháng. Đến năm 2022, PVOil phấn đấu có được 1,550 cửa hàng xăng dầu (trong đó có khoảng 840 cửa hàng được mua lại hoặc đầu tư mới và 200 cửa hàng còn lại được thuê để kinh doanh), tổng sản lượng bán lẻ sẽ đạt khoảng 2.36 triệu m3 vào 2020 và chiếm khoảng 35% tổng sản lượng kinh doanh vào năm 2022.

Giá trị đầu tư ước tính 3,934 tỷ đồng cả giai đoạn (với tỷ lệ mua sở hữu công ty 65%) bình quân gần 800 tỷ đồng/năm. Tổng giá trị đầu tư tài chính dài hạn cả giai đoạn dự kiến là 4,194 tỷ đồng.

Với việc mua bán sáp nhập, PVOil đặt mục tiêu thị phần tăng từ 22% hiện nay lên 35%.

Thanh Nụ

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang