SSF: CBTT ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017 với Công ty kiểm toán AISC

28/12/2017 09:100
  •  

SSF: CBTT ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017 với Công ty kiểm toán AISC

.

Tài liệu đính kèm:
1.SSF_2017.12.28_d8b6735_132_2017_Cong_bo_thong_tin_ve_viec_ky_hop_dong_kiem_toan_bao_cao_tai_chinh_nam_2017___HNX.pdf

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang