×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Top 10 cổ phiếu niêm yết “phi nước đại” trong năm 2017

29/12/2017 17:438

Top 10 cổ phiếu niêm yết “phi nước đại” trong năm 2017

2017 có thể xem là năm thành công đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Thị trường có những biến động một cách mạnh mẽ với nhiều mã phi nước đại, thậm chí đạt mức tăng hơn 900% về thị giá và mức tăng thấp nhất cũng đạt trên 300%.

1. CTCP ĐT PT DV Công Trình Công Cộng Đức Long Gia Lai (HNX: DL1)

Nhóm ngành: Vận tải và kho bãi

Ngành: Vận tải trung chuyển và vận tải hành khách bằng đường bộ

Vốn điều lệ: 1,011,773,530,000 đồng

Ngày niêm yết: 10/03/2010

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2017: 6,690 đồng/cp

Giá tại ngày 29/12 (Phiên cuối năm 2017): 67,700 đồng/cp

Tỷ lệ tăng: 911.9%

Khối lượng giao dịch bình quân 250 phiên: cp/phiên

2. CTCP Suất Ăn Công Nghiệp Atesco (HNX: ATS)

Nhóm ngành: Dịch vụ lưu trú và ăn uống

Ngành: Dịch vụ ăn uống

Vốn điều lệ: 35,000,000,000 đồng

Ngày niêm yết: 29/03/2016

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2017: 10,700 đồng/cp

Giá tại ngày 29/12 (Phiên cuối năm 2017): 61,700 đồng/cp

Tỷ lệ tăng: 476.64%

Khối lượng giao dịch bình quân 250 phiên: 32,038 cp/phiên

3. CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV (HNX: ALV)

Nhóm ngành: Khai khoáng

Ngành: Khai khoáng (ngoại trừ dầu mỏ và khí đốt)

Vốn điều lệ: 30,079,360,000 đồng

Ngày niêm yết: 17/09/2010

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2017: 2,467 đồng/cp

Giá tại ngày 29/12 (Phiên cuối năm 2017): 13,100 đồng/cp

Tỷ lệ tăng: 431.01%

Khối lượng giao dịch bình quân 250 phiên: 34,701 cp/phiên

4. CTCP Khoáng Sản & Cơ Khí (HNX: MIM)

Nhóm ngành: Khai khoáng

Ngành: Khai khoáng (ngoại trừ dầu mỏ và khí đốt)

Vốn điều lệ: 34,098,600,000 đồng

Ngày niêm yết: 16/08/2010

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2017: 2,900 đồng/cp

Giá tại ngày 29/12 (Phiên cuối năm 2017): 14,400 đồng/cp

Tỷ lệ tăng: 396.55%

Khối lượng giao dịch bình quân 250 phiên: /phiên

5. CTCP Đầu Tư Địa Ốc Khang An (HOSE: KAC)

Nhóm ngành: Xây dựng và Bất động sản

Ngành: Bất động sản

Vốn điều lệ:  239,999,990,000 đồng

Ngày niêm yết: 27/10/2010

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2017: 4,280 đồng/cp

Giá tại ngày 29/12 (Phiên cuối năm 2017): 21,250 đồng/cp

Tỷ lệ tăng: 396.5%

Khối lượng giao dịch bình quân 250 phiên: 2,952 cp/phiên

6. CTCP Chứng Khoán Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHS)

Nhóm ngành: Tài chính và bảo hiểm

Ngành: Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan

Vốn điều lệ: 1,000,000,000,000 đồng

Ngày niêm yết: 25/06/2009

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2017: 4,299 đồng/cp

Giá tại ngày 29/12 (Phiên cuối năm 2017): 21,200 đồng/cp

Tỷ lệ tăng: 393.14%

Khối lượng giao dịch bình quân 250 phiên: 1,300,477 cp/phiên

7. CTCP Chiếu xạ An Phú (HOSE: APC)

Nhóm ngành: Sản xuất nông nghiệp

Ngành: Hoạt động hỗ trợ cho nông lâm nghiệp

Vốn điều lệ: 120,204,000,000 đồng

Ngày niêm yết: 05/02/2010

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2017: 18,090 đồng/cp

Giá tại ngày 29/12 (Phiên cuối năm 2017): 82,500 đồng/cp

Tỷ lệ tăng: 356.05%

Khối lượng giao dịch bình quân 250 phiên: 70,296 cp/phiên

8. CTCP Quốc Cường Gia Lai (HOSE: QCG)

Nhóm ngành: Xây dựng và Bất động sản

Ngành: Bất động sản

Vốn điều lệ: 2,751,293,100,000 đồng

Ngày niêm yết: 09/08/2010

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2017: 3,419 đồng/cp

Giá tại ngày 29/12 (Phiên cuối năm 2017): 14,900 đồng/cp

Tỷ lệ tăng: 335.8%

Khối lượng giao dịch bình quân 250 phiên: 450,562 cp/phiên

9. CTCP Nam Việt (HOSE: ANV)

Nhóm ngành: Sản xuất

Ngành: Sản xuất thực phẩm

Vốn điều lệ: 1,250,446,250,000 đồng

Ngày niêm yết: 07/12/2007

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2017: 2,583 đồng/cp

Giá tại ngày 29/12 (Phiên cuối năm 2017): 11,050 đồng/cp

Tỷ lệ tăng: 327.8%

Khối lượng giao dịch bình quân 250 phiên: 162,051cp/phiên

10. CTCP Đầu tư LDG (HOSE: LDG)

Nhóm ngành: Xây dựng và Bất động sản

Ngành: Bất động sản

Vốn điều lệ: 1,599,578,060,000 đồng

Ngày niêm yết: 12/08/2015

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2017: 4,741 đồng/cp

Giá tại ngày 29/12 (Phiên cuối năm 2017): 19,850 đồng/cp

Tỷ lệ tăng: 318.69%

Khối lượng giao dịch bình quân 250 phiên: 1,083,889 cp/phiên


Chí Kiên

FILI

 • ACBS
 • HTF
 • KBSV
 • VDSC
 • KIS
 • MBKE
 • DAS
 • AGR
 • EVEREST
 • BMSC
 • CTS
 • PHS
 • TVS
 • TVSI
 • BSI
Về đầu trang