UBCKNN đình chỉ hoạt động của CTCP Chứng khoán Đông Dương

14-12-2017 09:33:29+07:00
14/12/2017 09:33 1
  •  

UBCKNN đình chỉ hoạt động của CTCP Chứng khoán Đông Dương

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động CTCP Chứng khoán Đông Dương (DDS) do không duy trì các điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động.

Thời hạn đình chỉ từ ngày 13/12/2017 đến ngày 13/06/2018.

UBCKNN thông báo trong thời gian bị đình chỉ, CTCP Chứng khoán Đông Dương không được ký mới, gia hạn các hợp đồng có liên quan đến các nghiệp vụ kinh doanh bị đình chỉ hoạt động.

Được biết, CTCP Chứng khoán Đông Dương nằm trong danh sách công ty chứng khoán đang thực hiện tái cấu trúc. CTCP Chứng khoán Đông Dương đã rút nghiệp vụ môi giới chứng khoán từ giữa năm 2012.

* Công ty chứng khoán Đông Dương chính thức rút lui

Anh Đức

FiLi

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang