Vàng Agribank có lỡ hẹn với sàn UPCoM?

13-12-2017 10:41:31+07:00
13/12/2017 10:41 0
  •  

Vàng Agribank có lỡ hẹn với sàn UPCoM?

Tổng Công ty Vàng Agribank Việt Nam (AJC, VangAgribank) vừa có thông báo, cổ đông được tiếp tục chuyển nhượng cổ phần từ ngày 13/12 cho đến khi có thông báo mới của HĐQT.

Theo AJC, ngày 13/02/2017, HĐQT Tổng Công ty Vàng Agribank Việt Nam đã có thông báo về việc tạm dừng chuyển nhượng cổ phần để chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán. Thời gian thực hiện từ ngày 28/02/2017 đến ngày cổ phiếu của Tổng Công ty được giao dịch trên sàn giao dịch UPCoM.

Tuy nhiên, thời gian hoàn thiện hồ sơ thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán của AJC sẽ kéo dài. Vì vậy để tạo điều kiện cho các cổ đông thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần, cổ đông được tiếp tục chuyển nhượng cổ phần từ ngày 13/12 cho đến khi có thông báo mới của HĐQT.

Trong khi đó, dự kiến ngày 15/12 tới, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) sẽ chào bán hơn 12.6 triệu cp (61.24%) AJC với giá khởi điểm 13,900 đồng/cp.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2016, AJC thực hiện được 1,201 tỷ đồng doanh thu, bằng 63% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế 2.9 tỷ đồng, vượt 4% kế hoạch. Năm 2017, AJC đặt kế hoạch doanh thu 1,260 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.22 tỷ đồng, tăng lần lượt 5% và 10% so năm 2016.

9 tháng đầu năm 2017, AJC thực hiện được 746 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm gần 19% so cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế giảm mạnh xuống 1.1 tỷ đồng, bằng 1/4 cùng kỳ năm trước.

Thái Hương

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang