NHNN bỏ ý định cho rút tiền mặt từ thẻ tín dụng qua máy POS tại đơn vị chấp nhận thẻ

14-01-2018 17:22:34+07:00
14/01/2018 17:22 3
  •  

NHNN bỏ ý định cho rút tiền mặt từ thẻ tín dụng qua máy POS tại đơn vị chấp nhận thẻ

NHNN cấm việc thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện để người khác thực hiện các hành vi giao dịch thẻ gian lận, giả mạo; giao dịch thanh toán khống tại đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) (không phát sinh việc mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ).

Ngày 29/12/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa công bố Thông tư 26/2017-TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.

Trong Thông tư 26, thẻ đồng thương hiệu được sửa đổi là thẻ đồng thời có thương hiệu của tổ chức chuyển mạch thẻ tại Việt Nam và thương hiệu của tổ chức thẻ quốc tế hoặc tổ chức chuyển mạch thẻ của quốc gia khác.

NHNN cũng bổ sung khái niệm thanh toán thẻ qua Mã phản hồi nhanh (Quick Response Code - QR Code) là việc sử dụng QR Code để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ cho ĐVCNT; bao gồm hình thức QR Code từ phía đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) (Merchant-Presented QR Code) và hình thức QR Code từ phía chủ thẻ (Consumer-Presented QR Code).

Liên quan đến việc rút tiền mặt từ thẻ qua POS đặt tại ĐVCNT, NHNN bổ sung giao dịch thanh toán khống tại ĐVCNT (không phát sinh việc mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ) sẽ bị cấm. Trước đó theo dự thảo công bố, một số ngân hàng lớn đã đề xuất Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho phép cung ứng dịch vụ rút tiền mặt từ thẻ qua POS đặt tại đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) (chủ thẻ rút tiền từ tài khoản của mình bằng cách quẹt thẻ tại POS, ĐVCNT chi tiền mặt cho khách hàng). Tuy nhiên cuối cùng ý định này đã không được đưa vào Thông tư.

Thêm nữa, để phòng ngừa, hạn chế rủi ro phát sinh trong thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ tại ĐVCNT, NHNN cấm việc thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện để người khác thực hiện các hành vi giao dịch thẻ gian lận, giả mạo; ĐVCNT chuyển thiết bị chấp nhận thẻ, QR Code cho bên khác sử dụng; chấp nhận thanh toán thẻ mà không có hợp đồng thanh toán thẻ; sử dụng trái phép các thiết bị chấp nhận thẻ, QR Code của TCTTT ở Việt Nam hoặc của TCTTT ở nước ngoài; mua, bán, thuê, cho thuê thẻ hoặc thông tin thẻ, mở hộ thẻ (trừ trường hợp thẻ trả trước vô danh).

Cũng tại Thông tư này, NHNN cho biết trước khi phát hành loại thẻ mới hoặc thay đổi mẫu thẻ đã phát hành, tổ chức phát hành thẻ (TCPHT) gửi thông báo về mẫu thẻ phát hành cho NHNN theo mẫu. Trường hợp phát hành thẻ phi vật lý, TCPHT gửi tài liệu mô tả việc phát hành thẻ phi vật lý.

Để hạn chế rủi ro, Thông tư 26 cũng quy định, trước khi ký hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ với khách hàng, TCPHT yêu cầu chủ thẻ cung cấp đầy đủ các thông tin, giấy tờ cần thiết nhằm nhận biết khách hàng theo quy định của Pháp luật. Trường hợp phát hành thẻ cho người nước ngoài, TCPHT yêu cầu khách hàng cung cấp các giấy tờ cần thiết để xác minh thời hạn cư trú tại Việt Nam gồm: hộ chiếu, thị thực, giấy chứng nhận tạm trú, thẻ tạm trú, thẻ thường trú, hợp đồng lao động, quyết định trúng tuyển, hoặc các giấy tờ khác chứng minh thời hạn cư trú tại Việt Nam.

Thêm nữa, để bổ sung quy định trong việc kiểm soát sử dụng thẻ để thanh toán, rút tiền mặt ở nước ngoài, NHNN quy định một thẻ được rút số ngoại tệ tiền mặt tối đa tương đương 30 triệu đồng Việt Nam trong một ngày.

Thông tư cũng sửa đổi quy định về đối tượng được mở và sử dụng thẻ (bao gồm cả chủ thẻ chính vả thẻ phụ). Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước. Đối với chủ thẻ chính là tổ chức: Tổ chức là pháp nhân được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam được sử dụng các loại thẻ. Chủ thẻ là pháp nhân được ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân sử dụng thẻ của pháp nhân hoặc cho phép cá nhân sử dụng thẻ phụ theo quy định tại Thông tư này.

Về hạn mức thẻ tín dụng đối với cá nhân, trường hợp phát hành thẻ tín dụng có tài sản bảo đảm: hạn mức tín dụng cấp cho chủ thẻ do TCPHT xác định theo quy định nội bộ của TCPHT về cấp tín dụng qua thẻ tín dụng và tối đa là 1 tỷ đồng Việt Nam. Trường hợp phát hành thẻ tín dụng không có tài sản bảo đảm thì hạn mức tín dụng cấp cho chủ thẻ tối đa là 500 triệu đồng Việt Nam.

Cát Lam

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang