VIF: Công ty TNHH ván dán Oji Vinafor Bắc Giang trở thành Công ty TNHH MTV do Tông công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP sở hữu 100% vốn điều lệ với tên gọi mới công ty TNHH MTV Ván dán Vinafor Bắc Giang

25-01-2018 17:33:00+07:00
25/01/2018 17:33 0
  •  

VIF: Công ty TNHH ván dán Oji Vinafor Bắc Giang trở thành Công ty TNHH MTV do Tông công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP sở hữu 100% vốn điều lệ với tên gọi mới công ty TNHH MTV Ván dán Vinafor Bắc Giang

 

Công ty TNHH ván dán Oji Vinafor Bắc Giang trở thành Công ty TNHH MTV do Tông công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP sở hữu 100% vốn điều lệ với tên gọi mới công ty TNHH MTV Ván dán Vinafor Bắc Giang

.

Tài liệu đính kèm:
1.VIF_2018.1.25_1eead15_CBTT.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang