×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Cổ phiếu nào "nằm bất động" trong năm Đinh Dậu

13/02/2018 20:002

Cổ phiếu nào "nằm bất động" trong năm Đinh Dậu

Năm Đinh Dậu là một năm thành công và có nhiều biến động đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Bên cạnh những cổ phiếu có biến động mạnh mẽ phi nước đại, còn có những cổ phiếu gần như “bất động” trước biến động của thị trường.

Dưới đây là 10 cổ phiếu đi ngang, với biên độ dao động chỉ khoảng 10% trong năm Đinh Dậu (02/02/2017-13/02/2018).

1. CTCP Lắp máy - Thí nghiệm Cơ điện (HNX: LCD)

Nhóm ngành: Xây dựng và Bất động sản

Ngành: Nhà thầu chuyên môn

Vốn điều lệ: 15,000,000,000 đồng

Ngày niêm yết: 15/11/2010

Giá cao nhất trong năm Đinh Dậu: 6,970 đồng/cp

Giá thấp nhất trong năm Đinh Dậu: 6,300 đồng/cp

Biên độ dao động trong năm Đinh Dậu: 10%

Giá phiên cuối năm Đinh Dậu: 6,300 đồng/cp

Biến động giá năm Đinh Dậu: -9.59%

Khối lượng giao dịch bình quân 264 phiên:  3 cp/phiên

LNST 2017: 2,541 triệu đồng

EPS 2017: 1,694 đồng

 

 2. CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (HOSE: TIP)

Nhóm ngành: Xây dựng và Bất động sản

Ngành: Bất động sản

Vốn điều lệ: 260,031,430,000 đồng

Ngày niêm yết: 06/06/2016

Giá cao nhất trong năm Đinh Dậu: 17,650 đồng/cp

Giá thấp nhất trong năm Đinh Dậu: 15,800 đồng/cp

Biên độ dao động trong năm Đinh Dậu: 11.7%

Giá phiên cuối năm Đinh Dậu: 16,800 đồng/cp

Biến động giá năm Đinh Dậu: +0.14%

Khối lượng giao dịch bình quân 262 phiên: 6,851 cp/phiên

LNST 2017: 59,680 triệu đồng

EPS 2017: 1,609 đồng

3. CTCP Hải Minh (HNX: HMH)

Nhóm ngành: Vận tải và kho bãi

Ngành: Hỗ trợ vận tải

Vốn điều lệ: 131,998,470,000 đồng

Ngày niêm yết: 28/07/2010

Giá cao nhất trong năm Đinh Dậu: 11,400 đồng/cp

Giá thấp nhất trong năm Đinh Dậu: 10,060 đồng/cp

Biên độ dao động trong năm Đinh Dậu: 13%

Giá phiên cuối năm Đinh Dậu: 10,200 đồng/cp

Biến động giá năm Đinh Dậu: -9.83%

Khối lượng giao dịch bình quân 264 phiên: 13,378 cp/phiên

LNST 2017: 22,137 triệu đồng

EPS 2017: 1,672 đồng

 

4. CTCP Cơ điện Miền Trung (HNX: CJC)

Nhóm ngành: Sản xuất

Ngành: Sản xuất thiết bị, máy móc

Vốn điều lệ: 40,000,000,000 đồng

Ngày niêm yết: 14/12/2006

Giá cao nhất trong năm Đinh Dậu: 26,680 đồng/cp

Giá thấp nhất trong năm Đinh Dậu: 23,180 đồng/cp

Biên độ dao động trong năm Đinh Dậu: 14%

Giá phiên cuối năm Đinh Dậu: 23,500 đồng/cp

Biến động giá năm Đinh Dậu: -11.91%

Khối lượng giao dịch bình quân 264 phiên: 11 cp/phiên

LNST 2017: 5,352 triệu đồng

EPS 2017: 2,248 đồng

 

 

5. CTCP Quản lý Đường sông Số 3 (HNX: DS3)

Nhóm ngành: Sản xuất nông nghiệp

Ngành: Chăn nuôi

Vốn điều lệ: 106,697,300,000 đồng

Ngày niêm yết: 21/08/2017

Giá cao nhất trong năm Đinh Dậu: 18,000 đồng/cp

Giá thấp nhất trong năm Đinh Dậu: 15,600 đồng/cp

Biên độ dao động trong năm Đinh Dậu: 15%

Giá phiên cuối năm Đinh Dậu: 16,300 đồng/cp

Biến động giá năm Đinh Dậu: +4.49%

Khối lượng giao dịch bình quân 125 phiên: 194,922 cp/phiên

LNST 2017: 10,142 triệu đồng

EPS 2017: 951 đồng

 

6. CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương (HOSE: BCE)

Nhóm ngành: Xây dựng và Bất động sản

Ngành: Xây dựng nhà cửa, cao ốc

Vốn điều lệ: 300,000,000,000 đồng

Ngày niêm yết: 28/06/2010

Giá cao nhất trong năm Đinh Dậu: 6,420 đồng/cp

Giá thấp nhất trong năm Đinh Dậu: 5,540 đồng/cp

Biên độ dao động trong năm Đinh Dậu: 15.9%

Giá phiên cuối năm Đinh Dậu: 5,960 đồng/cp

Biến động giá năm Đinh Dậu: +7.64%

Khối lượng giao dịch bình quân 262 phiên: 31,664 cp/phiên

LNST 2017: 25,550 triệu đồng

EPS 2017: 852 đồng

7. CTCP Cảng Cát Lái (HOSE: CLL)

Nhóm ngành: Vận tải và kho bãi

Ngành: Hỗ trợ vận tải

Vốn điều lệ: 340,000,000,000 đồng

Ngày niêm yết: 08/07/2014

Giá cao nhất trong năm Đinh Dậu: 28,350 đồng/cp

Giá thấp nhất trong năm Đinh Dậu: 24,420 đồng/cp

Biên độ dao động trong năm Đinh Dậu: 16.1%

Giá phiên cuối năm Đinh Dậu: 27,500 đồng/cp

Biến động giá năm Đinh Dậu: +8.27%

Khối lượng giao dịch bình quân 262 phiên: 5,451 cp/phiên

LNST 2017: 83,281 triệu đồng

EPS 2017: 2,457 đồng

 

8. CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (HNX: LHC)

Nhóm ngành: Xây dựng và Bất động sản

Ngành: Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng

Vốn điều lệ: 36,000,000,000 đồng

Ngày niêm yết: 13/01/2010

Giá cao nhất trong năm Đinh Dậu: 64,350 đồng/cp

Giá thấp nhất trong năm Đinh Dậu: 55,200 đồng/cp

Biên độ dao động trong năm Đinh Dậu: 16.6%

Giá phiên cuối năm Đinh Dậu: 57,000 đồng/cp

Biến động giá năm Đinh Dậu: -9.97%

Khối lượng giao dịch bình quân 264 phiên: 8,030 cp/phiên

LNST 2017: 57,003 triệu đồng

EPS 2017: 8,417 đồng

 

9. CTCP Thủy sản MeKong (HOSE: AAM)

Nhóm ngành: Sản xuất

Ngành: Sản xuất thực phẩm

Vốn điều lệ: 126,358,400,000 đồng

Ngày niêm yết: 24/09/2009

Giá cao nhất trong năm Đinh Dậu: 10,950 đồng/cp

Giá thấp nhất trong năm Đinh Dậu: 9,350 đồng/cp

Biên độ dao động trong năm Đinh Dậu: 17.1%

Giá phiên cuối năm Đinh Dậu: 10,950 đồng/cp

Biến động giá năm Đinh Dậu: +4.38%

Khối lượng giao dịch bình quân 262 phiên: 2,877 cp/phiên

LNST 2017: 1,070 triệu đồng

EPS 2017: 108 đồng

 

10. CTCP Xây dựng Sông Hồng

Nhóm ngành: Xây dựng và Bất động sản

Ngành: Bất động sản

Vốn điều lệ: 200,000,000,000 đồng

Ngày niêm yết: 21/04/2009

Giá cao nhất trong năm Đinh Dậu: 7,300 đồng/cp

Giá thấp nhất trong năm Đinh Dậu: 6,200 đồng/cp

Biên độ dao động trong năm Đinh Dậu: 17.7%

Giá phiên cuối năm Đinh Dậu: 6,200 đồng/cp

Biến động giá năm Đinh Dậu: -10.14%

Khối lượng giao dịch bình quân 264 phiên: 23,764 cp/phiên

LNST 2017: 385 triệu đồng

EPS 2017: 19 đồng

Cát Lam

Fili

Về đầu trang