×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Lợi suất giao dịch trái phiếu Chính phủ cuối tháng 1/2018 đã giảm mạnh

08/02/2018 10:111

Lợi suất giao dịch trái phiếu Chính phủ cuối tháng 1/2018 đã giảm mạnh

Theo số liệu từ phòng chào giá các nhà tạo lập thị trường (Market Makers) của VBMA, lợi suất giao dịch trái phiếu Chính phủ tại thời điểm cuối tháng 1/2018 đã giảm mạnh so với cuối tháng trước.

Theo bản tin của Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), ngày 30/01/2018, Kho bạc Nhà nước đã ban hành công văn về kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ trong quý 1/2018. Theo Công văn này, tổng mức phát hành trong quý 1/2018 là 45,000 tỷ đồng.

Tháng 1/2018, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức 12 đợt đấu thầu TPCP với tổng giá trị gọi thầu là 19,900 tỷ đồng và tổng giá trị trúng thầu là 19,365 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 97.3%.

Tổng giá trị giao dịch trong tháng 1 này đạt 234,641 tỷ đồng, trong đó giao dịch outright là 133,604 tỷ đồng, và giao dịch repo là 101,038 tỷ đồng. Giá trị giao dịch trung bình tháng này là 10,666 tỷ đồng/ngày.

Tại thời điểm cuối tháng 1/2018, tổng giá trị lưu hành của trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương là 1,004,883 tỷ đồng.

Theo số liệu từ phòng chào giá các nhà tạo lập thị trường (Market Makers) của VBMA, lợi suất giao dịch TPCP tại thời điểm cuối tháng 1/2018 đã giảm mạnh so với cuối tháng trước.

Anh Đức

FiLi

Về đầu trang