×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Năm 2018, Bảo hiểm Quân đội đặt mục tiêu doanh thu 2,500 tỷ, tăng vốn lên 1,300 tỷ đồng

06/02/2018 08:281

Năm 2018, Bảo hiểm Quân đội đặt mục tiêu doanh thu 2,500 tỷ, tăng vốn lên 1,300 tỷ đồng

Năm 2018, Bảo hiểm Quân đội tập trung cho việc niêm yết trên sàn HOSE và mời đối tác chiến lược, tăng vốn điều lệ lên 1,300 tỷ đồng để tăng năng lực kinh doanh, ROE mục tiêu đạt 13%.

Ngày 20/01/2018, Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (UPCoM: MIG) đã tổ chức tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017 đánh dấu 10 năm thành lập và hoạt động của MIG, Công ty cho biết đã vượt qua khắc nghiệt thiên tai ảnh hưởng đến ngành bảo hiểm, lần đầu tiên MIG đã cán đích doanh thu 2,123 tỷ đồng, tăng trưởng 11%. Thị phần của MIG tăng từ 4.5% lên 5%. Công ty đã lên sàn UPCoM và tiến hành thoái vốn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, công ty ngoài ngành.

Năm 2018 với phương châm hoạt động: “Tăng trưởng bền vững và hoạt động hiệu quả”, MIG đã đặt mục tiêu doanh thu đạt 2,500 tỷ đồng (tăng trưởng 20%), tỷ lệ bồi thường dưới 32%, năng suất lao động tăng hơn 15%; triển khai đầu tư công nghệ thông tin, hoàn tất thoái vốn đầu tư các dự án bất động sản, công ty ngoài ngành và có đối tác chiến lược tăng vốn điều lệ lên 1,300 tỷ đồng.

Tại hội nghị, ông Uông Đông Hưng - Chủ tịch HĐQT MIG kiêm Phó Tổng giám đốc MBB, đã nhấn mạnh: Biểu dương tinh thần, động lực ban điều hành và lãnh đạo đơn vị. HĐQT tin tưởng toàn hệ thống MIG năm 2018 quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ để phát triển bền vững, MIG tập trung đầu tư CNTT phục vụ quản lý, bám sát các nền tảng, trụ cột theo Chiến lược đã phê duyệt, tăng cường vai trò quản lý hệ thống theo trục dọc, đẩy mạnh kinh doanh các nghiệp vụ có hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ bồi thường.

Năm 2018, Hội đồng quản trị và Ban điều hành MIG đã truyền đi thông điệp rất mạnh mẽ: Tăng trưởng bền vững và hoạt động hiệu quả. MIG tập trung cho việc niêm yết trên sàn HOSE và mời đối tác chiến lược, tăng vốn điều lệ lên 1,300 tỷ đồng để tăng năng lực kinh doanh. ROE mục tiêu đạt 13%, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Anh Đức

FiLi

Về đầu trang