×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Novaland: Lấy ý kiến cổ đông niêm yết nước ngoài, phát hành tối đa 100 triệu cp và 300 triệu USD trái phiếu

13/02/2018 10:023

Novaland: Lấy ý kiến cổ đông niêm yết nước ngoài, phát hành tối đa 100 triệu cp và 300 triệu USD trái phiếu

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) sẽ tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc niêm yết chứng khoán ở nước ngoài, phát hành riêng lẻ cổ phiếu và thay đổi phương thức phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Cụ thể, Novaland dự kiến niêm yết chứng khoán ở Sở GDCK Singapore hoặc một sở GDCK khác ở nước ngoài do HĐQT lựa chọn trong năm 2018 hoặc 2019. Loại chứng khoán là cổ phiếu phổ thông, trái phiếu công ty hoặc trái phiếu chuyển đổi được phép niêm yết ở nước ngoài.

Novaland cũng dự kiến phát hành riêng lẻ tối đa 100 triệu cp với giá phát hành do HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành. Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, cụ thể là bổ sung vốn trong một số công ty con, liên kết; mua cổ phần, vốn góp trong các công ty khác; thực hiện cơ cấu lại các khoản nợ.

Ngoài ra, Novaland cũng muốn thay đổi nội dung phát hành trái phiếu từ mức 250 triệu USD thành tối đa 300 triệu USD. Lãi trái phiếu sẽ do HĐQT quyết định theo phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế do Tổng giám đốc đề xuất (trước đó là do HĐQT quyết định). Giá chuyển đổi do HĐQT quyết định.

Thái Hương

Fili

 • ACBS
 • HTF
 • KBSV
 • VDSC
 • KIS
 • MBKE
 • DAS
 • AGR
 • EVEREST
 • BMSC
 • CTS
 • PHS
 • TVS
 • TVSI
 • BSI
Về đầu trang