RCL: Ông Võ Thành Liêm không còn là cổ đông lớn

06/02/2018 08:430
  •  

RCL: Ông Võ Thành Liêm không còn là cổ đông lớn

Vừa qua, ông Võ Thành Liêm đã bán thành công 260,000 cp RCL của CTCP Địa ốc Chợ Lớn (HNX: RCL). Sau giao dịch, tỷ lệ nắm giữ của ông Liêm giảm xuống còn 2.56%. Như vậy, ông Liêm không còn là cổ đông lớn của RCL nữa.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Liêm

- Mã chứng khoán: RCL
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 453,391 CP (tỷ lệ 6%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 260,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 193,391 CP (tỷ lệ 2.56%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 31/01/2018.

Chí Kiên

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang