×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Thặng dư vốn âm nặng khiến HQC không thể ra tay "cứu" giá cổ phiếu

13/02/2018 13:551

Thặng dư vốn âm nặng khiến HQC không thể ra tay "cứu" giá cổ phiếu

Thặng dư vốn cổ phần cuối năm 2016 âm nặng 647 tỷ đồng nhưng HQC vẫn muốn mua lại gần 5 triệu cổ phiếu quỹ. Tuy nhiên kế hoạch này đã bất thành khi UBCKNN lên tiếng.

Ngày 09/01, CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HOSE: HQC) cho biết sẽ sử dụng 19.4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi trích lập quỹ năm 2016 để thực hiện mua lại tối đa 4.85 triệu cổ phiếu quỹ với mức giá không quá 4,000 đồng/cp.

Tuy nhiên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, theo quy định, công ty đại chúng mua lại cổ phiếu quỹ phải đáp ứng điều kiện có đủ vốn để mua lại từ các nguồn: Thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ.

Trong khi đó, theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, giá trị thặng dư vốn cổ phần của HQC âm 647 tỷ đồng. Tổng giá trị nguồn thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của Công ty không đủ để mua lại cổ phiếu quỹ theo phương án đăng ký. Như vậy, HQC chưa đủ điều kiện mua lại cổ phiếu quỹ theo quy định.

Theo đó, ngày 30/01, HQC đã có văn bản kiến nghị đến UBCKNN về việc chấp thuận cho Công ty mua cổ phiếu quỹ theo phương án được ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua ngày 20/05/2017. Tuy nhiên, UBCKNN không có ý kiến chấp thuận kiến nghị. Do đó, đến nay HQC chưa thể thực hiện kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ như đã công bố.

HQC cho biết sẽ báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về nội dung này và sẽ tiếp tục thực hiện mua cổ phiếu quỹ khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Được biết, tại thời điểm cuối năm 2017, thặng dư vốn cổ phần của HQC giảm mức âm xuống 624 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế năm 2017 là 75 tỷ đồng. 

Trong vòng 1 tháng qua, cổ phiếu HQC đã giảm gần 15%, hiện đang giao dịch quanh mức 2,300 đồng/cp và giảm 85% so từ khi niêm yết.

Biến động cổ phiếu HQC trong vòng 12 tháng qua

Thái Hương

Fili

 

Tài liệu đính kèm:
20180213_20180213 - HQC - CBTT vv nhan duoc cong van cua UBCKNN y kien ve viec mua lai CP lam CP quy_12.02.2018.pdf

 

Về đầu trang