Các CTCK Bảo Minh, SJC và APS bị khiển trách

13-03-2018 09:18:27+07:00
13/03/2018 09:18 0
  •  

Các CTCK Bảo Minh, SJC và APS bị khiển trách

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có quyết định về việc khiển trách các CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (HNX: APS), CTCP Chứng khoán SJC (SJCS) và CTCP Chứng khoán Bảo Minh (BMSC).

Cụ thể, Bảo Minh bị khiển trách do trong tháng 2/2018 có 1 lần thiếu tiền dẫn đến bị lùi thời hạn thanh toán. Còn Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương và Chứng khoán SJC bị khiển trách do đã có 5 lần sửa lỗi giao dịch chứng khoán thực hiện trên HOSE.

Anh Đức

FiLi

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang