MLN: Em ruột Chủ tịch thoái, MLG lại muốn gom vào gần 6 triệu cp

13-03-2018 16:07:48+07:00
13/03/2018 16:07 1
  •  

MLN: Em ruột Chủ tịch thoái, MLG lại muốn gom vào gần 6 triệu cp

Ông Hồ Chương, em ruột của ông Hồ Huy - Chủ tịch HĐQT CTCP Mai Linh Miền Bắc (UPCoM: MLN) đăng ký bán hết 4,965,840 cp MLN đang nắm giữ để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Trong khi đó, CTCP Tập đoàn Mai Linh (MLG) lại đăng ký mua vào 5,853,006 cp MLN nhằm tăng sở hữu từ hơn 23 triệu cp (47.85%) lên hơn 29.12 triệu cp (59.89%) trong thời gian từ 15/03 đến 15/04 để tăng sở hữu.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hồ Chương
- Mã chứng khoán: MLN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4,965,840 CP (tỷ lệ 10.21%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Hồ Huy
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 5,437,351 CP (tỷ lệ 11.18%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4,965,840 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu cá nhân.
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/03/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 12/04/2018.

Thái Hương

Fili

Loading...
Tags:
×
vietstock logo
Về đầu trang