×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

PHR: Kế hoạch lãi trước thuế hơn 400 tỷ đồng, phát hành thêm 54.2 triệu cp

13/03/2018 10:232

PHR: Kế hoạch lãi trước thuế hơn 400 tỷ đồng, phát hành thêm 54.2 triệu cp

CTCP Cao su Phước Hòa (HOSE: PHR) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua KQKD năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Năm 2017, PHR đạt lợi nhuận sau thuế hợp nhất 330.47 tỷ đồng. Với giá bán cao su bình quân 40.39 triệu đồng/tấn, PHR đạt doanh thu hợp nhất 1,931.58 tỷ đồng. PHR dự kiến chi 187 tỷ đồng chia cổ tức cho cổ đông vào quý 2/2018 với tỷ lệ 23%.

Với kết quả đó, năm 2018, PHR đặt kế hoạch sản lượng cao su khai thác là 13,000 tấn mủ quy khô, sản lượng cao su thu mua là 12,000 tấn mủ quy khô, sản lượng cao su tiêu thụ là 32,713 tấn mủ quy khô với giá bán bình quân 37.01 triệu đồng/tấn. Bên cạnh đó, PHR cũng đặt ra chỉ tiêu doanh thu 1,605 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 400.54 tỷ đồng. PHR cũng dự kiến chia cổ tức 20%/mệnh giá cho cổ đông.

Công ty cũng dự kiến phát hành 54.2 triệu cổ phần với tổng mệnh giá 542 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Tài liệu đính kèm:
20180312_20180312 - PHR - NQHDQT thong qua KQSXKD so lieu sau KT va ke hoach 2018.pdf

Cát Lam

FILI

 • ACBS
 • HTF
 • KBSV
 • VDSC
 • KIS
 • MBKE
 • DAS
 • AGR
 • EVEREST
 • BMSC
 • CTS
 • PHS
 • TVS
 • TVSI
 • BSI
Về đầu trang