Tháng 2, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống chỉ tăng nhẹ so với đầu năm, tỷ lệ nợ xấu khoảng 2.5%

07-03-2018 18:40:24+07:00
07/03/2018 18:40 2
  •  

Tháng 2, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống chỉ tăng nhẹ so với đầu năm, tỷ lệ nợ xấu khoảng 2.5%

Nợ xấu vẫn tập trung cao ở các TCTD yếu kém, trong diện tái cơ cấu. Nợ xấu tiềm ẩn trong tất cả các khoản nợ cơ cấu lại, TPDN, và các khoản phải thu bên ngoài. Ngoài ra, một số TCTD đã mua lại nợ xấu bán cho VAMC để tự xử lý.

Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (UBGSTCQG) vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế - tài chính tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2018.

Theo đó, tháng 1/2018, tổng tín dụng (bao gồm cả cho vay khách hàng và đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp) tăng khoảng 0.9% so với cuối năm 2017 (cùng kỳ năm 2017 tăng 1.6%, năm 2016 tăng 0.8%). Tháng 2/2018, tín dụng ước tăng khoảng 1% với với cuối năm 2017.

Cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn, tỷ trọng tín dụng trung dài hạn tiếp tục giảm. Tín dụng trung dài hạn chiếm 53% tổng tín dụng (cùng kỳ tháng 1/2017 chiếm 55.2%). Tín dụng ngắn hạn chiếm 47% tổng tín dụng (cùng kỳ tháng 1/2017 chiếm 44.9%).

Cơ cấu tín dụng theo loại tiền, tỷ trọng tín dụng bằng ngoại tệ giảm. Tín dụng bằng VND chiếm 92% tổng tín dụng (cùng kỳ tháng 1/2017 chiếm 91.6%). Tín dụng ngoại tệ chiếm 8% tổng tín dụng (cùng kỳ tháng 1/2017 chiếm 8.4%).

Cơ cấu tín dụng theo ngành kinh tế trong tháng 1/2018 ít biến động so với cuối năm 2017. Trong đó, cho vay ngành công nghiệp, xây dựng chiếm khoảng 22.1%; cho vay đối với hoạt động làm thuê, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình chiếm 16.5%; cho vay ngành nông lâm thủy sản chiếm khoảng 8%. Cho vay kinh doanh bất động sản và xây dựng khoảng 16.1%. Cho vay tiêu dùng chiếm khoảng 18.3%.

Tỷ lệ nợ xấu theo báo cáo vào khoảng 2.5%. Tuy nhiên, nợ xấu vẫn tập trung cao ở các TCTD yếu kém, trong diện tái cơ cấu. Nợ xấu tiềm ẩn trong tất cả các khoản nợ cơ cấu lại, TPDN, và các khoản phải thu bên ngoài. Ngoài ra, một số TCTD đã mua lại nợ xấu bán cho VAMC để tự xử lý.

Vốn huy động từ tổ chức kinh tế và cá nhân tăng ngay từ tháng 1/2018. Cụ thể vốn huy động tăng 0.5% so với cuối năm 2017 (cùng kỳ tháng 1/năm 2016 và năm 2017 đều giảm lần lượt là 0.8% và 1.3%). Trong đó, vốn huy động bằng VNĐ tăng 0.6%, chiếm 90.3% tổng vốn huy động; vốn huy động bằng ngoại tệ giảm 0.3%, chiếm 9.7% tổng vốn huy động.

Thu Phong

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang