TRS: Không tuân thủ trách nhiệm và quản trị công ty, Chủ tịch Nguyễn Văn Quý bị phạt tiền

14/03/2018 11:390
  •  

TRS: Không tuân thủ trách nhiệm và quản trị công ty, Chủ tịch Nguyễn Văn Quý bị phạt tiền

Ngày 12/03/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Quý số tiền 60 triệu đồng do không tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ về quản trị công ty.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch HĐQT CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (UPCoM: TRS) là Chủ tọa đoàn tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016, ký Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (được Công ty công bố thông tin ngày 29/06/2017). Tại Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 có nội dung không chính xác so với Tờ trình số 06.2017.TT.TRS ngày 02/6/2017 (được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua) về nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ chủ chốt.

Ngày 25/10/2017, Công ty đã thực hiện công bố thông tin đính chính Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 lại theo nội dung Tờ trình số 06.2017.TT.TRS và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Cụ thể nội dung TRS đã đính chính lại:

Hoàng Nguyên

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang