Việt Thắng sẽ về một nhà với Vingroup

10-03-2018 08:36:15+07:00
10/03/2018 08:36 0
  •  

Việt Thắng sẽ về một nhà với Vingroup

Ngày 09/03, ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của CTCP Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng (OTC: VTF) đã thông qua việc cổ đông hiện hữu là Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp Vineco được nhận chuyển nhượng thêm cổ phần để nâng tỷ lệ sở hữu tại VTF mà không cần phải chào mua công khai.

* Hùng Vương bán trên 50% vốn Việt Thắng cho một tập đoàn tư nhân?

Hiện Vineco đang sở hữu hơn 25 triệu cp VTF, chiếm 24% vốn (được mua vào ngày 01/03/2018). Vineco sẽ nhận chuyển nhượng thêm tối đa hơn 37.6 triệu cp, chiếm 36% vốn nhằm nâng sở hữu lên tối đa 60%. Thời gian thực hiện ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Vineco chính là công ty con của Vingroup (HOSE: VIC) với tỷ lệ sở hữu tại thời điểm cuối năm 2016 là 70%.

Trước đó như chúng tôi đã đưa tin, HĐQT đã quyết định bán trên 50% vốn tại VTF và giao dịch dự kiến được hoàn tất trước ngày 15/02/2018. Và đơn vị mua lại hơn 50% vốn VTF liên quan đến một tập đoàn tư nhân lớn trong nước.

Với chủ mới, VTF đặt kế hoạch năm 2018 với doanh thu thuần tăng vọt gần gấp đôi lên 6,303 tỷ đồng, còn lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 479 tỷ đồng và 383 tỷ đồng. Trong khi đó, năm 2017, VTF thực hiện được 3,429 tỷ đồng doanh thu thuần và lỗ ròng tới 375 tỷ đồng.

Đại hội cũng bầu HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 với hầu hết vẫn là người đã gắn bó lâu năm với VTF gồm: Ông Dương Ngọc Minh, ông Hà Việt Thắng, ông Nguyễn Quang Hiền, ông Lê Mạnh Đức,ông Lê Nam Thành. Ban kiểm soát gồm ông Võ Minh Phương, ông Châu Duy Cường và ông Võ Văn Phong.

Thanh Nụ

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang