×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

DRC, HUT, NT2 và VCS bị loại khỏi VNX50-Index

17/04/2018 14:581

DRC, HUT, NT2 và VCS bị loại khỏi VNX50-Index

Sở GiDCK TP.HCM (HOSE) và Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã công bố mới danh mục cổ phiếu thành phần, khối lượng lưu hành tính chỉ số, tỷ lệ free float và tỷ trọng giới hạn vốn hóa của Bộ chỉ số VNX-Index kỳ tháng 4 và HOSE-Index kỳ tháng 1, hiệu lực ngày 23/04/2018.

Theo đó, danh mục cổ phiếu thành phần chỉ số VNX50-Index kỳ tháng 4/2018 sẽ loại cổ phiếu DRC, HUT, NT2VCS và thay vào bằng các cổ phiếu PLX, VCI, VGCVPI.

Bên cạnh đó, HOSE cũng đã công bố thay đổi danh mục các chỉ số thuộc các bộ chỉ số HOSE-Index kỳ tháng 1/2018, hiệu lực ngày 23/04/2018. Bộ chỉ số VN30-Index không có thay đổi về cấu phần trong kỳ này, tuy nhiên, danh mục chỉ số được tính toán lại với cập nhật về khối lượng cổ phiếu lưu hành và tỷ lệ free float.

Yến Chi

FILI

 • ACBS
 • HTF
 • KBSV
 • VDSC
 • KIS
 • MBKE
 • DAS
 • AGR
 • EVEREST
 • BMSC
 • CTS
 • PHS
 • TVS
 • TVSI
 • BSI
Về đầu trang