Hoàn nhập dự phóng kéo lãi ròng của RCL tăng 7% so với cùng kỳ, đạt 3.6 tỷ đồng

20-04-2018 13:06:38+07:00
20/04/2018 13:06 0
  •  

Hoàn nhập dự phóng kéo lãi ròng của RCL tăng 7% so với cùng kỳ, đạt 3.6 tỷ đồng

Quý 1/2018, mặc dù lợi nhuận gộp giảm mạnh, CTCP Địa ốc Chợ Lớn (HNX: RCL) vẫn ghi nhận lãi ròng đạt 3.6 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính là nhờ khoản hoàn nhập chi phí cơ sở hạ tầng KDC II, III Bùi Minh Trực.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2018, doanh thu của RCL đạt 29 tỷ đồng, giảm gần 20% so  với cùng kỳ 2017. Trong khi đó, giá vốn chỉ giảm nhẹ 6%, xuống mức 25 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp của Công ty giảm mạnh 50%, đạt gần 4 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, biên lãi gộp của Công ty giảm tới gần 60%.

Tuy vậy, chi phí quản lý bán hàng và quản lý doanh nghiệp trong quý 1 của RCL giảm mạnh xuống mức 2.5 tỷ đồng, trong khi năm trước khoản mục này ở mức trên 4 tỷ đồng.  Đồng thời, Công ty ghi nhận khoản thu nhập khác trên 2 tỷ đồng do hoàn nhập chi phí cơ sở hạ tầng KDC II, III Bùi Minh Trực kéo lợi nhuận trong quý 1 đi lên. Kết quả, công ty lãi ròng hơn 3.6 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.

Tính tới hết quý 3, tổng tài sản của RCL tăng lên mức 376 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, khoản mục phải thu ngắn hạn của khách hàng và trả trước cho người bán ngắn hạn tăng mạnh hơn 50%, kéo tổng các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 62 tỷ đồng lên gần 95 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả của RCL tăng 23% so với đầu năm, ở mức trên 148 tỷ đồng. Phần nhiều nằm ở khoản chi phí phải trả ngắn hạn, đạt 123.7 tỷ đồng. Tỷ trọng nợ trên tổng tài sản của Công ty tăng nhẹ so với đầu năm, từ 34% lên gần 40%.

Đông Tư

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang