×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Lỗ 2 năm liên tiếp, cổ phiếu ORS vào diện bị kiểm soát

16/04/2018 11:240

Lỗ 2 năm liên tiếp, cổ phiếu ORS vào diện bị kiểm soát

Năm 2017, CTCP Chứng khoán Phương Đông (HNX: ORS) ghi nhận con số lỗ năm thứ hai liên tiếp với mức âm gần 3 tỷ đồng. Theo đó, từ ngày 10/04/2018, cổ phiếu ORS chính thức vào diện bị kiểm soát

Giải trình về việc cổ phiếu của Công ty rơi vào diện bị kiểm soát, Công ty cho biết, năm 2016-2017, ORS đang trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp, tập trung cho công tác xây dựng đội ngũ nhân sự, từng bước đi vào hoạt động ổn định nên kết quả hoạt động kinh doanh vẫn còn hạn chế. Kết quả kinh doanh năm 2017, doanh thu của ORS tăng 55%, lợi nhuận sau thuế lỗ 2.9 tỷ đồng, giảm lỗ hơn 10 tỷ đồng so với kết quả năm 2016.

Với kết quả lợi nhuận âm, mã chứng khoán ORS được đưa vào diện kiểm soát kể từ ngày 10/04/2018.

Tài liệu đính kèm:
1.ORS_2018.4.16_65f3dae_ORS_CBTT_Giai_trinh_va_phuong_an_khac_phuc_tinh_trang_bi_kiem_soat.pdf
2.ORS_2018.4.16_9ad30fb_CV_CBTT_Giai_trinh_va_phuong_an_khac_phuc_tinh_trang_bi_kiem_soat.pdf

Yến Chi

FILI

Về đầu trang