Năm 2018, Vigatexco đặt kế hoạch chỉ lỗ 6.4 tỷ đồng, sẽ có biến động cổ đông lớn

02-04-2018 09:35:09+07:00
02/04/2018 09:35 1
  •  

Năm 2018, Vigatexco đặt kế hoạch chỉ lỗ 6.4 tỷ đồng, sẽ có biến động cổ đông lớn

Trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, cổ đông của CTCP Dệt may Việt Thắng (Vigatexco) đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty với mục tiêu chỉ lỗ 6.4 tỷ đồng, duy trì mức vốn điều lệ 165 tỷ đồng.

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ, năm 2018, Vigatexco đặt mục tiêu doanh thu 1.8 tỷ đồng, giảm hơn 90% so với kết quả thực hiện năm 2018. Về kế hoạch lợi nhuận sau thuế, Công ty dự kiến lỗ 6.4 tỷ đồng, giảm so với con số lỗ 19.3 tỷ đồng năm 2017. Năm 2018, Công ty đặt mục tiêu tiếp tục duy trì vốn điều lệ ở mức 165 tỷ đồng.

Trong cuộc họp, cổ đông của Công ty đã phê chuẩn giao dịch nhuận chuyển nhượng vốn giữa Công ty TNHH Kinh doanh Địa ốc Điền Phước Long, Onshine Investments Limited và Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Vạn Thành mà không cần phải tiến hành thủ tục chào mua công khai.

Theo đó, Vạn Thành sẽ chuyển nhượng toàn bộ 20 triệu cổ phần, ứng với 26.14% vốn Vigatexco cho Điền Phước Long và Onshine Investments. Sau giao dịch, Onshine Investments sẽ nắm giữ 21.1 triệu cổ phần, ứng với hơn 27% vốn của Vigatexco. Còn Điền Phước Long sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên mức 43% với số cổ phần sở hữu trên 33.4 triệu.

Năm 2017, với con số lỗ 19.3 tỷ đồng, Vigatexco sẽ không thực hiện phân phối lợi nhuận cũng như chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát.

Yến Chi

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang