PAN: "Bỏ qua" cổ tức 2017 để tập trung nguồn lực phát triển, kế hoạch LNST 2018 đạt 538 tỷ đồng

06-04-2018 13:24:06+07:00
06/04/2018 13:24 0
  •  

PAN: "Bỏ qua" cổ tức 2017 để tập trung nguồn lực phát triển, kế hoạch LNST 2018 đạt 538 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Pan (HOSE: PAN) sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 sắp tới thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu doanh thu thuần hợp nhất 8,786 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 538 tỷ đồng, cổ tức 10%.

Kế hoạch kinh doanh 2018 PAN
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐTN 218 PAN

PAN dự kiến sẽ phát hành 2.5 triệu cổ phiếu ESOP có tổng giá trị 25 tỷ đồng, một phần để bổ sung vào vốn lưu động, phần còn lại để thu hút nhân sự có trình độ cao.

Bên cạnh đó, HĐQT PAN sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua giao dịch khoản vay 70 tỷ đồng mà PAN đã cấp cho công ty con là PAN Food vào ngày 27/12/2016. Giao dịch này nhằm hỗ trợ cho PAN Food triển khai kịp thời các hoạt động sản xuất kinh doanh và các dự án mới, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn cho cả PAN Food và Tập đoàn.

Năm 2017, doanh thu thuần hợp nhất của PAN ghi nhận 4,075 tỷ đồng, vượt 32% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 503 tỷ đồng, vượt 80% kế hoạch; lợi nhuận cổ đông Công ty mẹ vượt 96% kế hoạch, đạt 372 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh 2017 PAN
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐTN 2018 PAN

Ban lãnh đạo PAN cho biết, mặc dù đã có bước phát triển mạnh trong năm 2017, nhưng để tập trung các nguồn lực đáp ứng cho nhu cầu mở rộng kinh doanh và nắm bắt các cơ hội M&A trong năm 2018, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch không chi trả cổ tức năm 2017.

Ngọc Cẩm

FILI

Nguồn tài liệu:

00_Tai lieu dai hoi co dong_VN_2018_040518-2.pdf

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang