SP2: Đầu tư An Xuân thế chân SDL thành cổ đông lớn

05-04-2018 17:05:37+07:00
05/04/2018 17:05 0
  •  

SP2: Đầu tư An Xuân thế chân SDL thành cổ đông lớn

CTCP Sông Đà - Hoàng Long (SDL) đã thoái hết hơn 22.57% vốn tại CTCP Thủy điện Sử Pán 2 (UPCoM: SP2) trong khi đó CTCP Đầu tư An Xuân đã gom vào đúng với tỷ lệ đó.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Sông Đà - Hoàng Long

- Mã chứng khoán: SP2

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3,440,580 CP (tỷ lệ 22.57%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Văn Huyên

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3,440,580 CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 3,440,580 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 19/03/2018

- Ngày kết thúc giao dịch: 30/03/2018.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư An Xuân

- Mã chứng khoán: SP2

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 700,000 CP (tỷ lệ 4.59%)

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 2,758,680 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3,458,680 CP

- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 22.69%

- Ngày trở thành cổ đông lớn: 30/03/2018.

Thái Hương

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang