VSEC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

17-04-2018 14:16:00+07:00
17/04/2018 14:16 0
  •  

VSEC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20180417_20180417_VSEC_Bienban ĐHĐCĐ bat thuong.pdf
20180417_20180417_VSEC_CBTT_NQ va BB.pdf
20180417_20180417_VSEC_NQ ĐHĐCĐ bat thuong.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang