logo

Báo cáo trễ hàng loạt tài liệu, Khánh Tân bị phạt 60 triệu đồng

22-05-2018 10:48:56+07:00
22/05/2018 10:48 0
  •  

Báo cáo trễ hàng loạt tài liệu, Khánh Tân bị phạt 60 triệu đồng

Ngày 16/5/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Khánh Tân số tiền 60 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, CTCP Khánh Tân báo cáo không đúng thời hạn cho UBCKNN các tài liệu sau: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; Báo cáo thường niên năm 2016; Nghị quyết và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua phương án giảm vốn góp của chủ sở hữu; Báo cáo thường niên năm 2015; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

Thái Hương

Fili

Tags:
×
vietstock logo
Về đầu trang