MLN: Tập đoàn Mai Linh đã mua 5.8 triệu cp

10-05-2018 09:09:31+07:00
10/05/2018 09:09 0
  •  

MLN: Tập đoàn Mai Linh đã mua 5.8 triệu cp

CTCP Tập đoàn Mai Linh đã mua hơn 5.8 triệu cp của CTCP Mai Linh Miền Bắc (UPCoM: MLN), nâng tỷ lệ sở hữu từ 47.86% lên 59.89%.

Thời gian giao dịch diễn ra từ ngày 27/04/2018 đến ngày 03/05/2018.

Thông tin chi tiết:

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Tập đoàn Mai Linh
- Mã chứng khoán: MLN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 23,269,726 CP (tỷ lệ 47.86%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Hồ Huy
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 5,437,351 CP (tỷ lệ 11.18%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5,853,006 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 5,853,006 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 29,122,732 CP (tỷ lệ 59.89%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 27/04/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 03/05/2018.

Ngọc Cẩm

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang